TP. Sông Công (Thái Nguyên): Tập trung các nguồn lực, phấn đấu trở thành đô thị loại II

Xác định công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hộ, năm 2018, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả cao, trong đó có hiệu quả quản lý đất đai phục vụi xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại 2 năm 2020.

Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đất đai

Một trong những nét nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của thành phố Sông Công là sự cắt giảm mạnh mẽ thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai.

Thành phố Sông Công tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp.

Theo đó, UBND thành phố đã phê duyệt 17/17 quy trình giải quyết TTHC trong lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 đưa vào thực hiện một cửa, một cửa điện tử liên thông. Hàng quý có kiểm tra đánh giá nội bộ các phòng trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Đồng thời, thực hiện theo Quyết định số 1160/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì chỉ còn 13 quy trình thực hiện. Hiện nay, UBND thành phố đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện nâng cấp các quy trình thực hiện theo ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015 và đưa các TTHC công bố trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.

Đô thị TP.Sông Công không ngừng thay da đổi thịt từng ngày, nỗ lực trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Trên cơ sở đó, thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn đáng kể. Đơn cử, hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ rút ngắn 5 ngày còn 25 ngày/30 ngày; thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm rút ngắn 12 ngày, còn 18/30 ngày; thủ tục đính chính GCN rút ngắn 2 ngày, còn 8/10 ngày….. Như vậy, trong 17 TTHC có 06 thủ tục đã rút ngắn thời gian so với quy định, với tổng số ngày rút gọn là 27 ngày làm việc.

Kết quả cụ thể, trong năm 2018, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố nhận tiếp nhận là 334 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 297 hồ sơ, còn lại là hồ sơ đang chờ bổ sung và đang giải quyết; không có hồ sơ quá hạn.

Tập trung giải phóng mặt bằng

Song song với cải cách thủ tục hành chính, thành phố coi trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án. Năm 2018, UBND thành phố đã ban hành 65 quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư của 816 hộ gia đình, cá nhân; tổng diện tích đất thu hồi trên 616.377 m2; tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 273,4 tỷ đồng.

Đã phối hợp tích cực với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên triển khai giải phóng mặt bằng để xây dựng đường 36m nối Khu Công nghiệp Sông Công II và xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II. Với sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn, UBND xã Tân Quang và sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay đã tiến hành giải phóng mặt bằng trên 100ha.

Đặc biệt, liên quan đến công tác di dời và phá dỡ nhà chung cư cũ 4 tầng tại phường Mỏ Chè, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại và tăng cường công tác tuyên truyền với các hộ dân sinh sống tại khu nhà chung cư cũ chưa thực hiện di dời. Tuy nhiên, vẫn còn 04 hộ cương quyết không chấp hành chủ trương di dời.

Do đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Cưỡng chế, các cơ quan chuyên môn và UBND phường Mỏ Chè tiến hành cưỡng chế di dời đối với 02 hộ gia đình. Trong quá trình thực hiện cưỡng chế, đã thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình huống phức tạp, tình hình an ninh, trật tự tại khu vực cưỡng chế nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung ổn định. Sau cưỡng chế, 02 hộ dân còn lại tự bàn giao phòng để thành phố thực hiện tháo dỡ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong năm, thành phố đã tiến hành giao 185 ô đất cho người dân với tổng diện tích giao trên 21.000m2; đấu giá thành công 80 ô đất… Cho phép 132 hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích trên 34.000m2… Tổng số tiền sử dụng đất thu được trên địa bàn năm 2018, đạt 130 tỷ đồng, vượt kế hoạch UBND tỉnh và HĐND thành phố giao.

Hướng tới đô thị loại II

Thành phố Sông Công đặt kỳ vọng rất lớn để xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2, đủ điều kiện đến năm 2020 lập đề án trình lên cấp trên công nhận. Trong đó chủ yếu là các dự án phát triển kết cấu kinh tế hạ tầng kỹ thuật của đô thị; xây dựng và phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới để nâng quy mô dân số; thu hút đầu tư các dự án phát triển về công nghiệp, nâng cao quy mô kết cấu và trình độ kinh tế của thành phố tiến thêm một bước. Hiện tại giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 6.000 – 7.000 tỷ đồng, mục tiêu đưa KCN Sông Công 2 vào để nâng quy mô lên gấp đôi.

TP. Sông Công chủ trương đẩy mạnh cả 3 lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp trong đó ưu tiên số 1 là sản xuất công nghiệp, sau đó đến kết cấu hạ tầng giao thông, rồi đến các khu dân cư và khu đô thị mới còn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mới chỉ dừng lại ở mức độ mô hình, đề án và dự án mang tính chất tạo ra sự đột phá bước đầu tạo sức lan tỏa cho sản xuất nông nghiệp đô thị.

Trên cơ sở nội dung Đề án tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường và Bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2016- 2020 của những năm còn lại và đáp ứng xây dựng đô thị loại II năm 2020, thành phố Sông Công đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện năm 2019: Tập trung tổ chức thẩm định và trình ký giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các trường hợp đủ điều kiện ở các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố theo quy trình ISO 9001-2015.

Năm 2019, thành phố phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt 140 tỷ đồng do HĐND thành phố giao, vượt kế hoạch tỉnh giao năm 2019 thu 90 tỷ đồng; tiếp nhận và kiểm tra giải quyết kịp thời các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, các ý kiến phản ánh của cử tri phát sinh trong lĩnh vực TN&MTHoàn thiện và công bố quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 thành phố Sông Công, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2019. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất, việc khai thác khoáng sản, khai thác vận chuyển đất, khai thác tài nguyên nước, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm…
Với những nỗ lực phát huy thế mạnh tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản; và sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồn thuận của nhân dân, TP. Sông Công đang vươn mình trở thành đô thị loại II trong thời gian không xa.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn